bip
Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów, Wyspiańskiego 16 A

logo

Koncepcja Przedszkola

 

logo

KONCEPCJA  PRACY PRZEDSZKOLA NR 29

w Rzeszowie

na rok szkolny  2018/19

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny bezpieczny, rozwój  wychowanków. Kształtuje i rozwija postawę emocjonalnie inteligentną, traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawia, że dzieci czują się w nim bezpiecznie i  swobodnie.

Przedszkole przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu poprzez:

- kształtowanie poczucia własnej wartości;

- zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z porażkami i ze sposobami radzenia sobie

z konfliktami;

- rozwijanie empatii, jako drogi do integracji społecznej;

- rozwijanie wszechstronnej aktywności, każdego dziecka zgodnie z jego potencjałem

i możliwościami.

Przedszkole daje dzieciom szansę możliwości samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia i działania. Wdraża je do prawidłowych relacji międzyludzkich i dobrej komunikacji.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie i rozszerzanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

 powrót