bip
Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów, Wyspiańskiego 16 A

logo

Misja, Wizja

 

logo

MISJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 29 W RZESZOWIE

"W każdym dziecku tkwi ukryty talent.

Trzeba go tylko odnaleźć"

Zadaniem nadrzędnym placówki jest troska o zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój wychowanków.

Celem natomiast wspomaganie rodziny w doskonaleniu osobowości dziecka, jego rozwoju w przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.

WIZJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 29 W RZESZOWIE

Naszym zadaniem jest tworzenie różnorodnych możliwości obcowania dziecka ze światem sztuki po to, by dostarczyć mu przeżyć i wzruszeń. elementy te sprzyjają rozwijaniu twórczej postawy dziecka oraz bardzo dobremu przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

powrót