bip
Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów, Wyspiańskiego 16 A

logo

Ogłoszenia

 
Szanowni Państwo – Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 29 w Rzeszowie.
Informujemy, że w wyniku pozytywnego wyniku referendum strajkowego, nasza Placówka przystępuje od 8 kwietnia 2019 do strajku.
W czasie trwania strajku zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze nie będą mogły się odbywać.
Istnieje możliwość, że ponad 83% nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi będzie strajkować.
Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania placówki zostaną Państwu przekazane na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu oraz na stronie internetowej placówki.