bip
Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów, Wyspiańskiego 16 A

logo

Sylwetka Absolwenta

 

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST:

logo

aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny;

zna swoje mocne strony, umie je wykorzystać, pokonuje słabości;

ma pozytywny obraz samego siebie;

jest przygotowany do roli ucznia;

szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej przyrody;

jest otwarty na świat i ludzi

odróżnia dobro od zła;

dostrzega potrzeby własne i innych;

ma świadomość własnej tożsamości;

jest komunikatywny;

nie boi się wyrażać własnych opinii;

dąży do rozwiązywania problemów;

przestrzega podstawowych wartości;

okazuje szacunek innym ludziom;

jest tolerancyjny i otwarty wobec innych;

aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy;

dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

powrót