bip
Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów, Wyspiańskiego 16 A

logo

Zapytanie ofertowe

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613 reprezentowana przez Krystynę Piczak - dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 29, 35-11 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16 a zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych zadania pn. "Renowacja parkietu" w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Rzeszowie przy ulicy Wyspiańskiego 16 a

Zapytanie ofertowe

Oferta