bip
Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów, Wyspiańskiego 16 A

logo

Współpraca z rodzicami

 

Bardzo ważnym obszarem pracy naszego Przedszkola jest współdziałanie z Rodzicami, którego celem jest:

·         aktywizacja Rodziców do uczestnictwa w „życiu grupy i przedszkola”

·         poznanie oczekiwań Rodziców względem placówki i nauczycielek oddziału

·         zainteresowanie Rodziców osiągnięciami edukacyjno - wychowawczymi dzieci

·         promocja placówki w środowisku lokalnym

·         poszukiwanie sponsorów, ofiarodawców i partnerów

·         nawiązanie przyjacielskich stosunków z członkami rodzin przedszkolaków.

Formy współpracy:

·         spotkania:

·         rozmowy indywidualne

·         warsztaty

·         konsultacje

·         imprezy okolicznościowe (terenowe, kiermasze, wycieczki)

·         zajęcia otwarte

·         ekspozycje

·         gazetka przedszkolna

I. Zebrania z Rodzicami:

II. Zajęcia otwarte dla Rodziców.

III. Pedagogizacja Rodziców.

·         prelekcje

·         fiszki informacyjne

·         broszurki dla Rodziców

·         tablice dla Rodziców

·         rozmowy i konsultacje z nauczycielem.

IV. Ekspozycje prac dzieci.

V. Uroczystości przedszkolne o charakterze rodzinnym:

·         Wieczorek wigilijny

·         Dzień Babci i Dziadka

·         Piknik rodzinny.

VI. Angażowanie Rodziców w prace na rzecz grupy i Przedszkola:

·         pomoc w zagospodarowywaniu kącików przedszkolnych

·         dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć

·         pomoc w szykowaniu strojów dla dzieci na uroczystości przedszkolne, bale i inne imprezy

·         sponsoring

·         darowizny na rzecz grupy i Przedszkola

·         drobne prace naprawcze na rzecz grupy i Przedszkola

·         włączanie się Rodziców w zbiórki, akcje charytatywne i przedsięwzięcia

·         przygotowywanie słodkiego poczęstunku dla dzieci

·         spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów spośród Rodziców

  • wideofilmowanie uroczystości przedszkolnych

powrót